सुजिता भण्डारी’को ह’ त्या भ’ए’को भ’न्दै उन’का परिवार र स्थानीय’ले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गरे’का छ’न् । ह’ त्या’रा प’त्ता ल’गाए’र कानू’नी का’र’वा’ही ग’रि’नु पर्ने भन्दै उनीहरुले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अ’व’रु’द्ध गरे’र प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।

सोमबार बिहानैबाट जंगल’मा मृ’त भेटि’ए”की आफ्नो छारी’को ह ‘त्या’रा प’त्ता लगाउन मागसहित परिवार, आफन्त र स्थानीयवासीले राजमार्गमा प्र’दर्शन ग’रेका छन् ।

सोमबार बिहानैबाट आइतबार जंगल’मा मृ’त भेटिए’की आफ्नो छारी’को ह’ त्या’ रा प’त्ता ल’गाउन मागसहित परिवार, आफन्त र स्थानीयवासीले राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

चितवनको ब्रम्हस्थानी सामुदायीक बनमा सुजिता’को श’ व सोमबार फे’ला परे’को थि’यो । १० दिनदेखि बे’प’त्ता सुजिता’को श’व फे’ला प’रे’पछि प्रहरी’ले आफन्त’को खोजि गर्दा सुजिताका बुवा गोपाल भण्डारीले आफ्नो छोरी’को श’व भए’को दा’वी ग’र्नु भए’को थि’यो । यद्य’पि प्रहरी’ले भने पु’ष्टि गर्न सके’को छै’न ।

चितवन प्रहरीका अनुसार सुजिता’को श’व जंगल’को बीच’मा झाडी’मा अ’ड्किए’को अवस्था’मा फे’ला परे’को थि’यो । स्थानीयले जंगलमा च्याउ टिप्न गएका बे’ला श’व देखे’पछि प्रहरी’लाई खबर गरेका थिए ।

सुजिता १० दिन अघि आफ्नो साथीकामा जाने भन्दै घरबाट निस्कीएकी थिइन् । घरबाट निस्कीएको दिननै सुजिताले आफ्नो दिदीलाई फोनामा आ’फू अ’प’हर’ण’मा परे’को बताए’की थि’इ’न् । घटना’को सम्बन्ध’मा अ’नुशन्धा’न भइरहेको चितवन प्रहरीले बताएको छ ।