काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियम दरमा एकरुपता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र विप्रेषण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र-२०७६ लाई संशोधन गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमियान्स कम्पनीहरुले विप्रेषणका लागि प्रयोग गर्ने विनिमयदरको सम्बन्धमा बैंकहरुले डकुमेन्ट प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकबाट विनियम दर प्रकाशन हुने सम्पूर्ण विदेशी मुद्राहरुकोे लागि औसत खरिद दर तय गरी प्रत्येक दिन १० र २ बजे विनियम दरको रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ ।

उक्त दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लािग समान रुपमा विनियम दर कायम गर्नुपर्ने छ । फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशन गर्ने रेमिट्यान्स विनिमयदर बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने जनाएको छ ।

विप्रेषण कारोबार गर्ने सबै संस्थाले फेडानको सदस्यता लिनुपर्ने उल्लेख छ । विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरुले नगद धरौती लिई सब एजेण्ट नियुक्ती गर्ने गरेको भए सो नगदको सट्टा जमानत प्रयोजनका लािग बैकल्पिक व्यवस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको जमानत) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।