नेपालगञ्जमा फे’री घ’ट्यो य’स्तो अ’नौ’ठो घ’ट’ना, बि’वाह अघि नै सबै सि’का’इदि’न्छु भन्दै… काठमाडौ / छोरी र बा’लि काहरु मा’थि हुने न’राम्रा घ’ट नामा परिवारकै स’दस्य सं’लग्न भएका धेरै उ’दाहरण देखिएका छन्

बैतडी घ’टनामा पनि नातामा भाई नै संलग्न भएको खु लेको छ । यता बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि आफ्ना २ नाबालक बहि’नीहरुलाई त्य’स्तै कार्य गरे’को अ’भि योगमा दा’जु वि’रु’द्ध प्र’हरीमा उ’जुरी परेको छ ।

घ’टना सार्वजनिक भएपछि दाई ए’काएक भा’गेर भा’रत पुगेको हुनसक्ने आशं’का प्रहरीले गरेको छ

घरमा कोही नभएको बे’लामा घरमा आउने सा’नो बुवाका छोरा दाईले १० र १२ वर्षका बहिनीलाई नराम्रो कार्य गरेको अनुस’न्धानवाट खु’लेको हो

परिवारले घ’टना ढि’लो था’हा पाएकाले प्रहरीमा पनि ढि’लोगरी उजुरी प’रेको इ’लाका प्रहरी का’र्यालय कोहलपुरका मु द्दा फाँ’टका इन्चार्ज शुभराज ब मले बताए